Θέματα που συζητήθηκαν κατά την 4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 11ης Απριλί

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                                        Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ

         

Θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 4η  ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  της  11ης Απριλίου 2011.

 

   Α/Α             Αριθμ. Απόφασης

 

 

Α΄προ ημερ.       17         Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μείωση του τέλους  

 διάταξης                         Κατάληψης  αιγιαλού   του Δήμου.

                                         

              &

Print Friendly, PDF & Email