Ηλεκτρονική Διαβούλευση με τους Πολίτες

Διαβουλεύσεις

Θέμα: «Ηλεκτρονική Διαβούλευση με τους Πολίτες»
Ενόψει κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου, καλούνται οι πολίτες του Δήμου Σικυωνίων να υποβάλουν τις προτάσεις τους, μέσω διαδικτύου, προκειμένου αυτές να συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό.
Οι προτάσεις της Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.(Αρθρ. 76 παρ.δ του Ν. 3852/10).
Έχοντας υπόψη ότι, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει μέχρι 31 Μαρτίου να αποφασίσει για τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, το γεγονός ότι της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προηγείται συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, παρακαλώ τους συμπολίτες μας που επιθυμούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω διαδικτύου, στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης, να το πράξουν έως 25-3-11 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.kiato.gov.gr.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ Σικυωνίων
Τάσος Λεονάρδος

Print Friendly, PDF & Email