Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ τακτικά 1 Σταματόπουλος Σπυρίδων αναπληρωματικά  
2 Μυττάς Ιωάννης  
3 Σαρχάνης Κων/νος  
4 Σκαρμούτσος Νικόλαος 1 Ζάρκος Δημήτριος

 

5 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ.

 

2 Σωτηρόπουλος Ιωάννης
6 Γκούμας Σταμάτης

 

3 Γαλάνης Βασίλειος
7 Κατσιμπούλας Αντώνιος 4 Ρουμπέκας Γεώργιος

 

5η/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

              5ην    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ( 03-04-2023)     Aριθ. Πρωτ.  6024 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ημερομηνία  30-03-2023                                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ...
Διαβάστε περισσότερα

4η/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

4ην    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ( 13-03-2023)     Aριθ. πρωτ. 4220                                                                                                Κιάτο   08/03/2023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ...
Διαβάστε περισσότερα

3η/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

3ην ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ( 22-2-2023)                                                                                        Αριθ. Πρωτ.  2869                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κιάτο  21-2-2023                                                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ...
Διαβάστε περισσότερα

2η/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

2ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ( 7-2-2023)     Aριθ.  Πρωτ. 1855                                                                                               Ημερομηνία 3-2-2023                                                                                                                                                                                                                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                           ΔΗΜΟΣ ...
Διαβάστε περισσότερα

1η/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (  9-1-2023)                                                                                                                                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ. 153                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Ημερομηνία: 4-1-2023                                            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                            ...
Διαβάστε περισσότερα

17/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με ...
Διαβάστε περισσότερα

16/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με ...
Διαβάστε περισσότερα

13/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με ...
Διαβάστε περισσότερα

12/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με ...
Διαβάστε περισσότερα

9/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με ...
Διαβάστε περισσότερα