Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ τακτικά 1 Σταματόπουλος Σπυρίδων αναπληρωματικά    
2 Μυττάς Ιωάννης    
3 Σώκος Δημήτριος    
4 Σκαρμούτσος Νικόλαος 1 Ζάρκος Δημήτριος

 

5 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ.

 

2 Σωτηρόπουλος Ιωάννης
6 Γκούμας Σταμάτης

 

3 Γαλάνης Βασίλειος
7 Κατσιμπούλας Αντώνιος 4 Ρουμπέκας Γεώργιος

 

12η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

12ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (15-12-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κιάτο  10-12-2020 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ. 12874 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                       ...
Διαβάστε περισσότερα

11η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

11ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (10-11-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κιάτο  6-11-2020 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ. 11418 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                       ...
Διαβάστε περισσότερα

10η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

10ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (12-10-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κιάτο  8-10-2020 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ. 10181 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                       ...
Διαβάστε περισσότερα

9η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

9ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (25-8-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κιάτο  21-8-2020 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ. 7645 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                       ...
Διαβάστε περισσότερα

8η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

8ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (27-7-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κιάτο  22-7-2020 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.5945 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ...
Διαβάστε περισσότερα

20/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με ...
Διαβάστε περισσότερα

15/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με ...
Διαβάστε περισσότερα

14/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με ...
Διαβάστε περισσότερα

12/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με ...
Διαβάστε περισσότερα

11/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με ...
Διαβάστε περισσότερα