Ενημέρωση μελισσοκόμων

Αγροτικά θέματα ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Πληροφορίες: Η. Καλπαξής

Τηλ.: 2742 360 129

 

 

Ανακοίνωση σχετική με το εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο.

 

Δείτε το με αρ. πρωτ. 230707 / 2021 συνημμένο έγγραφο.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

 

Print Friendly, PDF & Email