«ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»

Εθελοντισμός

                                                                                                                   

Συνεχίζεται το πρόγραμμα

«ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»

 

Συνεχίζεται με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή εθελοντών το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους» στο Δήμο μας.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που ο Δήμος Σικυωνίων υλοποιεί σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου για την προώθηση του εθελοντισμού μεταξύ των δημοτών μας, έχουν ήδη κάνει τις παρουσιάσεις τους ένα σύνολο φορέων όπως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Λιμενικό Σώμα, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, εκπαιδεύοντας τους συμμετέχοντες εθελοντές σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και παροχής πρώτων βοηθειών, με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνου και κρίσεων και γενικότερα την προσφορά στο συνάνθρωπο και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Για τέσσερις ημέρες στις 4, 5, 6 και 7 Ιουνίου αναμένονται εκπρόσωποι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού οι οποίοι θα εστιάσουν σε θέματα Παροχής Πρώτων Βοηθειών.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 11 και 12 Ιουνίου με την παρουσίαση της ΜΚΟ PRAKSIS.

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Κιάτου (Γ. Γιαννόπουλου 1), ώρες 17.00 έως 21.00 και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Print Friendly, PDF & Email

Έναρξη προγράμματος «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»

Εθελοντισμός

Ο Δήμος Σικυωνίων ανακοινώνει την έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους» τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2013.

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ο Δήμος Σικυωνίων υλοποιεί σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου για την προώθηση του εθελοντισμού μεταξύ των δημοτών μας. Ένα σύνολο φορέων όπως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Λιμενικό Σώμα, ο Ορ

γανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, οι ΜΚΟ ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και PRAKSIS θα εκπαιδεύσουν τους συμμετέχοντες εθελοντές σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και παροχής πρώτων βοηθειών, με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνου και κρίσεων και γενικότερα την προσφορά στο συνάνθρωπο και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Ειδικότερα οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής:
• Γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου (Λύση προβλήματος / Λήψη απόφασης –
Διαχείριση πληροφορίας, Διαχείριση πανικού – Λειτουργία σε ομάδες)
• Πυρκαγιές – Πλημμύρες –Ακραία καιρικά φαινόμενα
• Σεισμοί – Διασώσεις
• Ναυτικά Ατυχήματα – Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος

• Πρώτες Βοήθειες – Διαχείριση Καταυλισμών
• Εθελοντική δράση Πολιτικής Προστασίας

Το πρόγραμμα που διαρκεί 100 ώρες θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Κιάτου (Γ. Γιαννόπουλου 1) σε 22 απογευματινές εκπαιδευτικές συναντήσεις έως τις 12 Ιουνίου 2013 και στους εκπαιδευθέντες θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σικυωνίων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 27423 60117, αρμόδια υπάλληλος Γεωργία Γκαβάγια.

Print Friendly, PDF & Email

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ”

ΕθελοντισμόςΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
«ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»

Ο Δήμος Σικυωνίων ανακοινώνει τη διεξαγωγή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού και υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και το Δήμο Σικυωνίων και εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου για την προώθηση του εθελοντισμού στους δημότες μας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης τα Υπουργεία: Προστασίας του Πολίτη (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας – Πυροσβεστική Σώμα – Λιμενικό Σώμα), Εθνικής Άμυνας (Κ.Ο.Μ.Α.Κ.), Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας), καθώς και οι Μ.Κ.Ο. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και PRAKSIS.

 Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση ενηλίκων Εθελοντών για την απόκτηση δεξιοτήτων Διαχείρισης Κινδύνου και Κρίσεων, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης. Το Πρόγραμμα ακολουθεί διαδικασίες πιστοποίησης ISO και υποστηρίζεται από το Εθνικό Δίκτυο Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων. Στους εκπαιδευθέντες χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης και εντάσσονται στο Μητρώο Εθελοντικών οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής:

  • Γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου (Λύση προβλήματος / Λήψη απόφασης –

Διαχείριση πληροφορίας, Διαχείριση πανικού – Λειτουργία σε ομάδες)

  • Πυρκαγιές – Πλημμύρες –Ακραία καιρικά φαινόμενα
  • Σεισμοί – Διασώσεις
  • Ναυτικά Ατυχήματα – Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος
  • Πρώτες Βοήθειες – Διαχείριση Καταυλισμών
  • Εθελοντική δράση Πολιτικής Προστασίας

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ στους εγγεγραμμένους Εθελοντές του Δήμου Σικυωνίων αλλά και σε όλους τους δημότες που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν. Θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2013 στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Κιάτου (Γ. Γιαννόπουλου 1), μέσα  σε ένα χρονικό διάστημα 100 ωρών, σε 25 τετράωρες απογευματινές εκπαιδευτικές συναντήσεις. 

 Οι δημότες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση που διατίθεται στα ΚΕΠ του Δήμου και το Δημαρχείο (γραφείο 7). Επίσης το έντυπο της αίτησης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kiato.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ) και μπορεί να αποστέλλεται στο fax 27420 23562.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, στο τηλέφωνο 27423 60117, αρμόδια υπάλληλος Γεωργία Γκαβάγια.

Print Friendly, PDF & Email