Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

 

 

Κιάτο 1 -10-2020

Αριθ.  Πρωτ.: 9849

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

β] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

Καλείστε  στην    Ε ι δ ι κ ή  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  ( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)   του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  και στην αίθουσα Δημοτικού θεάτρου (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την 5η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 21:00 μ.μ.  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19» ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020,  την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και 40/2020 εγκυκλίους του Υπ. Εσωτ. και τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 με μοναδικό θέμα :

 

  Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Print Friendly, PDF & Email