Δ.Σ. ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.

 

Με την 279/2019 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

Συγκροτεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σικυωνίων, με την επωνυμία ''Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων΄΄ με διακριτικό τίτλο «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.» αποτελούμενο από τους εξής:

  1. Σωτηρόπουλος Ιωάννη        Πρόεδρος        αναπληρούμενος   από  τον       Ζάρκο Δημήτριο
  2. Μπουζιάνη-Τσαντιλα Βασ. Αντι/δρος       αναπληρούμενη         «     τον       Δομετίου Βασίλειο               
  3. Θελερίτης Γεώργιος                  Μέλος           αναπληρούμενος       «       «          Τσόγκα Νκόλαο

4   Μπακόλιας Παναγιώτης                «                         «                                 «       «          Παπαβασιλείου Νικόλαο

  1. Ζάρκος Ευάγγελος                           «                 αναπληρούμενος    από   την     Αργυροπούλου Χρυσούλα    (Δημότες)     
  2. Μπουζιώτη-Ραφτοπούλου Χ.    «                 αναπληρούμενη       «          «         Γραβάνη Μαρία                                 «
  3. Βρέντας Ιωάννης                «                 αναπληρούμενος     «       τον      Σπηλιόπουλο Κων/νο                     «
  4. Σπούλου Δήμητρα               «                 αναπληρούμενη       «        την     Αβράτογλου Κων/να                       «
  5. Σκαρμούτσου Σταυρούλα         «            (εκπρόσωπος  Κοινωνικό Φορέα)

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Απόφαση 33/2012 – Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.

Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ΚΑ20.00.00 του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και έγκριση προμηθειών κυλικείου ...
Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 30/2012 – Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΚΟΔΕΔΗΣ ...
Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 29/2012 – Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.

Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ΚΑ64.03.02 του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και έγκριση εκδηλώσεων ...
Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 28/2012 – Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.

Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ΚΑ64.08.02 του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και έγκριση προμήθειας υλικών φαρμακείου ...
Διαβάστε περισσότερα

Δεν βρέθηκαν άρθρα.