Δ. Συμβούλιο ΝΠΔΔ “Η ΜΗΚΩΝΗ”

 

Με την 278/2019 συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλίο του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η Μηκώνη» αποτελούμενο από τους εξής:

  1. Ζάρκος Δημήτριος           Πρόεδρος   αναπληρούμενος  από τον  Σωτηρόπουλο  Ιωάννη
  2. Δομετίου Βασίλειο         Αντι/δρο               «                           «         Σώκο  Δημήτριο
  3. Τσολάκος Γεώργιος           Μέλος              «                            «        Κουτρέτση Σπυρίδων
  4. Παπαβασιλείου Νικόλαος      «                        «                            «         Σαρχάνη Κω/νο
  5. Νανόπουλος Βασίλειος      «                        «                            «        Μπακόλια Παναγιώτη 
  6. Δουβή Κων/να      «                        «                     από την  Σαρχάνη – Βίλκα Βασιλική     (Δημότες) 
  7. Πήχα Μαρία «                         «                            «       Χρυσανθακοπούλου Αγγελική       «
  8. Ρόκου Βαλεντίνα                       «                         «                            «       Λεβιδιώτη Σοφία                              
  9. Μαστοράκης Δημήτριος          «       αντικαθιστά τον εκπρόσωπο των εργαζομένων σύμφωνα με την αριθ. 52/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  αναπληρούμενος  από τον  Μυττά   Ιωάννη 

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ “Η Μηκώνη”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 26-3-2013ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ»ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 133 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ “Η Μηκώνη”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 26-3-2013ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ»ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 133 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ “Η Μηκώνη”

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία του Δήμου στις είκοσι (20) Μαρτίου 2013, ...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ ΝΠΔΔ “Η ΜΗΚΩΝΗ”

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 85 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ: ___________________________________________ Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση ...
Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2ης Τακτικής Συνεδρίασης “Μηκώνης”

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της υπ’ αριθ. 2ης /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ...
Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9ης/2015 τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 17/6/2015ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ«Η ΜΗΚΩΝΗ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ ...
Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 10ης/2015 τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 28/7/2015ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ«Η ΜΗΚΩΝΗ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ ...
Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 11ης/2015 έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 31/7/2015ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ«Η ΜΗΚΩΝΗ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ ...
Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12ης/2015 τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 13/8/2015ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ«Η ΜΗΚΩΝΗ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ ...
Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13ης/2015 τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 4/9/2015ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ«Η ΜΗΚΩΝΗ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ ...
Διαβάστε περισσότερα