ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Τα ονομαζόμενα σκουπίδια η αστικά στερεά απορρίμματα ΑΣΑ έχουν αξία, διότι αποτελούν η πρώτες ύλες η ενδιάμεσα προϊόντα , που η επεξεργασία τους μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή νέων προϊόντων.

Τα ΑΣΑ λοιπόν αποτελούν πλούτο που ανήκει στους πολίτες στους δημότες του κάθε δήμου που τα παράγει.

Έργο της επιτροπής ήταν να μελετήσει να ψάξει και να παρουσιάσει στο δημοτικό συμβούλιο την καλύτερη μέθοδο διαχείρισης των σκουπιδιών. Να παρουσιάσει μια διαχείριση πρώτα απ όλα φιλική στο περιβάλλον στον άνθρωπο και εάν είναι δυνατόν να μην μας επιβαρύνει οικονομικά.

Εδώ και πολλές δεκαετίες οι επιστημονικές έρευνες , καθώς και πρακτικές εφαρμογές σε όλο τον κόσμο απέδειξαν ότι η μείωση –πρόληψη μέρους των ΑΣΑ που μπορεί μετά από επισκευή- επεξεργασία, η ανακύκλωση άλλων τμημάτων των ΑΣΑ π.χ. χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό, διάφορα μέταλλα να οδηγήσουν στην παραγωγή νέων προ:όντων ,άρα στην δημιουργία εσόδων. Ακόμα σε νέα προϊόντα μπορούν να οδηγήσουν και η κομποστοποίηση –λιπασματοποίηση των οργανικών ΑΣΑ.

Η ανάγκη λοιπόν αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούσαν οι ΔΑΔΑ και εν μέρη οι ΧΥΤΑ σε συνδυασμό με την δυνατότητα των ΑΣΑ να οδηγήσουν σε νέο πλούτο με άλλες μεθόδους διαχείρισης είναι επόμενο να έχει στραφεί πλέον και η ιδιωτική πρωτοβουλία προς την διαχείριση των ΑΣΑ. Αυτό για τους Δήμους θα σημάνει απώλεια των όποιων εσόδων και παράλληλα νέο κόστος.

Η μέθοδος που προτείνει η επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο είναι αυτή που εδώ και λίγα χρόνια αποδέχθηκε θεσμικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι η καλύτερη διαχείριση των ΑΣΑ από κοινωνική –οικονομική- και περιβαλλοντική άποψη είναι αυτή που στηρίζεται σε τρείς άξονες με την εξής ιεράρχηση:

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΜΕΙΩΣΗ ( Εδώ έχουμε να κάνουμε με συνεχή ενημέρωση προς τους πολίτες)

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (Εδώ μπορούμε να δούμε χώρους δημοτικούς ανταλλαγής –και απόθεσης αντικειμένων, ρούχων κλπ που μπορεί κάποιος να αφήσει η να ανταλλάξει.)

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (Άρα εδώ μιλάμε για δημιουργία ΚΔΑΥ του Δήμου η ακόμα ένα ΚΔΑΥ με την συνεργασία και άλλων Δήμων π.χ. ένα σε επίπεδο Ν. Κορινθίας που σημαίνει έσοδα και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας- μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε από το ΕΣΠΑ για την δημιουργία του).

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣ (Άρα εδώ μπορούμε να απορροφήσουμε μεγάλες ποσότητες οργανικών σκουπιδιών και κλαδέματα. Παράλληλα παράγουμε κομπόστ –λίπασμα και άλλα προϊόντα )

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (Εδώ μιλάμε για σημεία που μπορούμε να συγκεντρώνουμε μπαταρίες –λάδια λιπαντικά –τηλεοράσεις-πλυντήρια και διάφορες ηλεκτρικές συσκευές.)

ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΑ (Άρα εδώ λύνουμε και το πρόβλημα παράτασης ζωής του υπάρχοντα ΧΥΤΑ).

Τέλος η υπάρχουσα σημερινή κατάσταση με τις χωματερές τους ΧΥΤΑ έτσι όπως λειτουργούν και με την μελλούμενη λύση από την περιφέρεια όποτε και αν γίνει μέσω της ιδιωτικοποίησης που θα οδηγήσει στην καύση μας βρίσκει αντίθετους.

Η Επιτροπή είναι σε θέση να δώσει ακόμα αναλυτικότερες οδηγίες σε κάθε ένα από τα στάδια που αναφέραμε και ονομάσαμε ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                Τα Μέλη

 Ευάγγελος Χουσελάς                                                              Αντώνιος Μπάτσος

                                                                                           Κων/νος Σπανός        

Print Friendly, PDF & Email

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Ν. Παπαβασιλέιου)

Ανακοινώσεις

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχεδόν 15 χρόνια μετά την ίδρυση του ΧΥΤΑ Κιάτου ο Δήμος Σικυωνίων και η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται μπροστά σε ένα κομβικό σημείο για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τα απορρίμματα είναι ένα συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα στην περιοχή και είναι πλέον ανάγκη να βρεθεί μια οριστική λύση για την επίλυση του πέρα από δογματισμούς, προκαταλήψεις αλλά και με πνεύμα συνεννόησης και συναίνεσης. Στην φάση λοιπόν των προτάσεων γι αυτό το επίμαχο ζήτημα, προτείνουμε στο σώμα τις εξής λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

1) Αεριοποίηση
Η θερμική επεξεργασία των σύμμεικτων ΑΣΑ περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες μετατροπής του περιεχομένου τους σε αέρια, υγρά και στερεά προϊόντα µε ταυτόχρονη ή συνεπακόλουθη αποδέσμευση θερμικής ενέργειας. Πολλές από τις σύγχρονες τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να παράγουν περισσότερη ενέργεια από την ίδια ποσότητα καυσίμου απ’ όση θα ήταν δυνατή με την απευθείας καύση! Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω του διαχωρισμού των διαβρωτικών συστατικών (στάχτη) από τα τροποποιημένα καύσιμα, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερες θερμοκρασίες καύσης σε π.χ. μπόιλερ, αεροστρόβιλους, μηχανές εσωτερικής καύσης, κυψέλες καυσίμων. Οι τεχνολογίες αυτές είναι ικανές να μετατρέψουν αποδοτικά την ενέργεια σε υγρά ή αέρια καύσιμα.
Η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι κοστοβόρα σχετικά με άλλες λύσεις και συνεχώς εξελίσσεται. Για να είναι βιώσιμη χρειάζεται η αξιοποίηση του συνθετικού αερίου για την παραγωγή ρεύματος. Έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τον Δήμο και θεωρητικά μπορεί να επεξεργαστεί όλα τα είδη των αποβλήτων, μετά από προεπεξεργασία, όπως το λιοζούμι και η λυματολάσπη. Η θερμική απόδοση του συστήματος μας δίνει την δυνατότητα να θερμάνουμε οικισμούς όπως το Μούλκι και η πόλη του Κιάτου αλλά και δημόσια κτίρια και σχολεία. Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν εκπέμπει επιβλαβείς ουσίες και το στερεό υπόλειμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό ασφαλτόστρωσης και σε οικοδομικά υλικά.

2) Εγκατάσταση Μηχανικής Διαλογής και Μεγιστοποίησης
Η Μηχανική Διαλογή και Κομποστοποίηση αποτελεί μια σημαντική μέθοδο διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, κυρίως σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Ειδικά στη Γερμανία και στην Αυστρία ο διαχωρισμός των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων με μηχανικά μέσα και η κομποστοποίηση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος εφαρμόζονται ήδη συστηματικά για περίπου τρεις δεκαετίες και οι διάφορες τεχνολογίες έχουν ήδη αξιολογηθεί στην πράξη.
Αυτή η δοκιμασμένη τεχνολογία σχετικά πιο φθηνή, πιο οικολογικά ορθή, σε μεγάλο βαθμό ταυτίζεται και με την εισήγηση των συναδέρφων στο θέμα την διαχείρισης των απορριμμάτων. Η παρούσα διαδικασία, όπως και η προηγούμενη, θέλει μια εντατική συμμετοχή των πολιτών τόσο στην “εξάντληση” της ανακύκλωσης πριν την μηχανική διαδικασία αλλά και εκτεταμένα δίκτυα κομποστοποίησης. Η παρούσα μονάδα δεν θα χρειαζόταν καν πρόσθετες επενδύσεις για την διαχείριση των οργανικών αποβλήτων καθώς στην Κορινθία υπάρχουν και θα υπάρξουν και άλλες ιδιωτικές μονάδες αναερόβιας χώνευσης οργανικών αποβλήτων. Δεν λύνει όμως συνολικά το πρόβλημα καθώς παραμένει το μεγάλο ζήτημα του κατσιγάρου και της λυματολάσπης του βιολογικού καθαρισμού της πόλης.
Αναμφισβήτητα μια εκτεταμένη μονάδα διαλογής που “εξαντλεί” τον βαθμό ανακύκλωσης είναι πιο εύληπτη από την κοινωνία από ότι οι μονάδες αεριοποίησης κτλ. Η αεριοποίηση όμως, αν και ακριβή τεχνολογία, μας δίνει την δυνατότητα σε μικρότερες εγκαταστάσεις να λύσουμε πολλά περισσότερα προβλήματα στον Δήμο Σικυωνίων και στην ευρύτερη περιοχή.
Σχετικά με την χρηματοδότηση του έργου, προς το παρόν, δεν μπορεί να υπάρξει άλλη λύση παρά η σύμπραξη με ιδιώτες σε όλες τις μορφές (παραχώρηση, κοινοπραξία , εταιρία ειδικού σκοπού), τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τέτοια συνεργατικά σχήματα υπάρχουν και μπορούν να αξιοποιηθούν.

Νίκος Παπαβασιλείου
Εντεταλμένος Σύμβουλος για την Ανάπτυξη
Περιφερειολόγος

Print Friendly, PDF & Email