Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκυρήξεις

 των Υποέργων 1 και 2 με τίτλο «Ενοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και «Προμήθεια υποστηρικτικού Εξοπλισμού και τυποποιημένου Λογισμικού Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» αντίστοιχα στους Άξονες Προτεραιότητας 01, 02 και 03 “Αναβάθμιση των Δημόσιων Πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας Διοίκησης” για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου αντίστοιχα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013”»

Για να διαβάσετε ή να κατεβάσετε ολόκληρη την Διακύρηξη πατήστε εδω

Print Friendly, PDF & Email