Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: “Αρδευτικό έργο Κεφαλαρίου Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων-2ος Ειδικός Προϋπολογισμός¨

Προκυρήξεις

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», προϋπολογισμού μελέτης 2.200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ. Μελέτης: 7/2020) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α: 204260

Print Friendly, PDF & Email