Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοινώσεις

Εκδόθηκε η δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενημέρωση και συμμετοχή ωφελουμένων στην Πράξη «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας» όπως εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία.
Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση και το έντυπο της Αίτησης

Print Friendly, PDF & Email