Δημοτικό Συμβούλιο

 

 

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Τσολάκος Γεώργιος

   

2. Φιακάς Παναγιώτης 

 

3. Μυττάς Ιωάννης

 

4. Σκαρμούτσος Νικόλαος
5.  Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Καρακούσης Ευάγγελος 8. Συριάνος Κωνσταντίνος
9. Μπουζιάνη - Τσαντίλα Βασιλική 10. Ζάρκος Δημήτριος  11. Μπακόλιας Παναγιώτης 12. Κολοκάτσης Γεώργιος
13. Ρέλια Βασιλική 14. Σώκος Δημήτρης 15. Μπούρης Ευάγγελος 16. Πιστεύος Δημήτριος
17. Καραγιάννη Αντωνία 18. Μπεκιάρης Αντώνιος  19. Μαμάσης Βασίλειος 20. Ψυχογυιός Δημήτριος
21. Τσέκος Ανδρέας 22. Γκούμας Περικλής 23. Μπίσιας Παναγιώτης 24. Κοτσίρη Ελεάνα                 
25. Λέγγας Μάρκος

 

 

Πίνακας θεμάτων 1ης/2019 TAΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Πέμπτη  24 Ιανουαρίου 2019 Κιάτο 24-1-2019 Πρόσκληση:  622/ 18.01.2019 Π Ι Ν Α Κ ...