ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κιάτο, 4 Φεβρουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Αρ. πρωτ. 70

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                                                                                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Προς τον /την κ. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 8η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010), για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 

                                                     Ο Πρόεδρος

 

 

                                                   Σωτήριος Μενούνος

 

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Ορισμός εκπροσώπου του νομικού προσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής του Λιμεναρχείου Κορίνθου, αρμόδιας: α) να γνωματεύσει περί του χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη και την υποχρέωση όσων εκμεταλλεύονται τις λουτρικές εγκαταστάσεις να προσλαμβάνουν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών και β) να εξετάσει κατατιθέμενες στην Υπηρεσία μας αιτήσεις για χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.
  2. 2.Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για το άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού για τις πληρωμές που διενεργούνται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (Ε.Α.Π.).
  3. 3.Λήψη απόφασης επί αίτησης Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων.
  4. 4.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Ναυτικού Ομίλου Κιάτου για παραχώρηση χώρου στη χερσαία ζώνη λιμένα.
Print Friendly, PDF & Email

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων – Αίτηση για θέση ελλιμενισμού

Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν θέση ελλιμενισμού στο αλιευτικό καταφύγιο Κιάτου να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων έως την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013.

Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στο Λιμενικό Σταθμό Κιάτου, στο Δημαρχείο (Γραφείο 7) και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kiato.gov.gr).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων στο Δημαρχείο (Γραφείο 7) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες στο τηλ. 27423-60160.

Print Friendly, PDF & Email