Δημοτικές Υπηρεσίες

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Σταματόπουλος Σπυρίδων 2742360134
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σκαρμούτσος Νικόλαος 2742360133
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ζαχαριάς Χρήστος 2742360165
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ) Γεωργούλια Κωνσταντίνα 2742360127
ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΤΗ 15905
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τηλεφωνικό Κέντρο 2742360100
Παπανδριανού Αλεξάνδρα 2742360100
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Καλπαξής Ηλίας 2742360129
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Χήτα Αμαλία (Προϊσταμένη) 2742360121
Ευαγγελοπούλου Μαρία 2742360163
Παπαδά Ελένη 2742360120
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ασημακόπουλος Θεόδωρος (Διευθυντής) 2742360131
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Λαλιώτης Γεώργιος (Προϊστάμενος) 2742360124
Πρόβου Ειρήνη 2742360126
Χαλκιά Βασιλική 2742360128
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Σπηλιώτη Φωτεινή (Προϊσταμένη) 2742360148
Κοτσίρη Δήμητρα 2742360149
Σαρχάνη Βασιλική 2742360149
Σκούρας Ευάγγελος 2742360166
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Χατζημάρκου Μαρκέλλα 2742360147
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γκαβάγια Γεωργία (Προϊσταμένη) 2742360117
Τρίγκα Ευαγγελία 2742360117
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Βοϊδήλας Δημοσθένης (Διευθυντής) 2742360135
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Γιαννούλας Ιωάννης (Προϊστάμενος) 2742360142
Κακάτση Αικατερίνη 242360153
Κλουτσινιώτη Χάϊδω 2742360141
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Μιχαλοπούλου Γεωργία (Προϊσταμένη) 2742360138
Θελερίτη Βασιλική 2742360137
Ρομπόρα Ελενα 2742360139
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ
Λίγκα Παναγιώτα 2742360157
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Κουτσουμπός Βασίλειος 2742360154
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Παπαβασιλείου Βασίλειος (Διευθυντής) 2742360106
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Κατσιμπούλας Βασίλειος (Προϊστάμενος) 2742360162
Μαθιόπουλος Μιχαήλ 2742360115
Μαστέλλου Γεωργία 2742360105
Κόλλια Γεωργία 2742360114
Μαστοράκος Λεωνίδας 2742360167
Πουλικίδου Ευαγγελία 2742360104
Στούκας Νικόλαος 2742360113
Φίλη Κωνσταντίνα 2742360119
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Χασιώτης Τιμολέων (Προϊστάμενος) 2742360107
Πέππα Κωνσταντίνα 2742360123
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πέτρου Βασιλική (Διευθύντρια) 2742360151
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Φαρμάκης Χρήστος – Αντώνιος (Προϊστάμενος) 2742360159
Νταγκαζίδης Μιχαήλ 2742360122
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ζαρρής Χρήστος (Προϊστάμενος) 2742360151
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τσιοκάρας Ιωάννης (Προϊστάμενος) 2742360158
Σαρχάνης Ευάγγελος 2742360152
Τσήρος Νικόλαος 2742360152
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ [ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ]
Κοτσίρη Δήμητρα (Προϊσταμένη) 2742360149
Κεφάλου Ιωάννα 2742360204
Μαρκόπουλος Νικόλαος 2742360206
Μίχου Ευφροσύνη 2742360207
Σπούλου Φωτεινή 2742360205
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ [ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ]
Κόλλια Ευθυμία 27474022710
Λούτα Μαρίνα 2747360228
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ [ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ]
Μπoτσίνη Χρυσαυγή 2747051062 – 2742051063
2747360119
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μπούρης Ευάγγελος 2747022230
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2747360200
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
Σπηλιώτη Φωτεινή
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2747360222
Τσέκος Παναγιώτης 2747360215
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 2747051239
Κουτρέτσης Σπυρίδων 2747051071-51081
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2747360100
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2747360120
Μπoτσίνη Χρυσαυγή
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
Καπέλλος Παναγιώτης 2747360115
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2747360110 – 2747360112