Έρχεται πόσιμο νερό στο Κιάτο

Δελτία Τύπου

Λίγο πριν την εκπνοή του 2013 ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ύψους 7.500.000 ευρώ για την υδροδότηση της πόλης του Κιάτου και των γύρω χωριών από τις πηγές της Στυμφαλίας. Η διαδικασία ξεκίνησε στις αρχές του 2011 με την δημοπράτηση των μελετών, οι οποίες εκπονήθηκαν και παρουσιάστηκαν στο δημοτικό συμβούλιο στα μέσα του 2012 και στη συνέχεια υποβλήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων όπως προβλέπει η διαδικασία ωρίμανσης των έργων για να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Το δεύτερο εξάμηνο του 2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία των περιβαλλοντικών όρων και το Νοέμβριο που μας πέρασε υποβλήθηκε ο φάκελος του έργου στο ΕΣΠΑ απ’ όπου και χρηματοδοτήθηκε. Θα ακολουθήσει ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός των 52 ημερών όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία και το έργο θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες από την εγκατάσταση του αναδόχου.
Παράλληλα, το δημοτικό συμβούλιο που συνεδρίασε στη Στυμφαλία ψήφισε ομόφωνα την πρόταση της λαϊκής συνέλευσης των Στυμφάλιων για απαλλαγή των κατοίκων από τα τέλη ύδρευσης-άρδευσης και την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων.

Έτσι, μετά την αλλαγή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Κιάτου μήκους 24 χιλιομέτρων που ήταν από αμίαντοσωλήνες-το οποίο εντάξαμε στο ΕΣΠΑ στα μέσα του 2011 προϋπολογισμού ύψους 2.244.750,65-και την υδροδότηση από τις πηγές της Δρίζας ολοκληρώνεται η διαδικασία για να πιει το Κιάτο και τα γύρω χωριά πόσιμο νερό.

Print Friendly, PDF & Email