ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αποφάσεις Δημάρχου

Με την 264/1.9.2019 Απόφαση Δημάρχου Σικυωνίων, (αριθμ. πρωτ. 10329/02-09-2019, ΑΔΑ: ΨΟΓΙΩ1Θ-Δ0Η), διορίσθηκε από 01-09-2019 ο  κ. Ζαχαριάς Χρήστος του Αριστείδη ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα και με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου, (ΦΕΚ 1398/τ.Β΄/25.4.2018), στον οποίο προβλέπεται θέση Γενικού Γραμματέα καθώς και οι αρμοδιότητες του, (άρθρα 3 & 20).

 

Print Friendly, PDF & Email