Βοήθεια στο Σπίτι

Η Κο.Δ.Ε.Δη.Σ. σας ενημερώνει για την υλοποίηση του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Στα πλαίσια του Κοινωνικού Προγράμματος παρέχονται υπηρεσίες από επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό που αποτελείται από Κοινωνιολόγο, Νοσηλεύτρια και Οικογενειακές Βοηθούς.

Tο Πρόγραμμα απευθύνεται

 •     σε μοναχικά ηλικιωμένα άτομα με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης
 •     σε ηλικιωμένους που δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους
 •     σε οικογένειες που χρειάζονται στήριξη για τη φροντίδα των ηλικιωμένων
 •     σε άτομα με ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν κινδύνους απομόνωσης και κοινωνικού αποκλεισμού

Παρέχονται Υπηρεσίες

 •     Κοινωνικής Εργασίας.
 •     Νοσηλευτικής Φροντίδας.
 •     Οικογενειακής Βοήθειας.

Υπηρεσίες κοινωνικής εργασίας

 •     Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους
 •     Εξασφάλιση παροχών και μέτρων κοινωνικής προστασίας.
 •     Υπεράσπιση και προώθηση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
 •     Προστασία από αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παραμέλησης.
 •     Πρόληψη και αποκατάσταση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων

Υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας

 •     Εφαρμογή Προγράμματος πρόληψης και περίθαλψης προσαρμοσμένο στις ανάγκες του εξυπηρετούμενου
 •     Συνεργασία με υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας της περιοχής
 •     Φροντίδα που περιλαμβάνει παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης μέτρησης σακχάρου, ενεσοθεραπείας

Υπηρεσίες οικογενειακής βοήθειας

 •     Φροντίδα ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
 •     Κάλυψη καθημερινών αναγκών
 •     Διευκόλυνση των αναγκών μετακίνησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας
 •     Σε άτομα που δεν έχουν την δυνατότητα να αυτοεξυπηρετηθούν

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Βασική αρχή του Προγράμματος είναι το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής κάθε ατόμου και κάθε οικογένειας.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα Υπουργεία: Υγείας & Πρόνοιας και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γραφεία Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.
Κλεισθένους 57 – Κιάτο
Τηλ.: 27420 20598
Fax: 27420 23108

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή | 8:30 π.μ. – 2:30 μ.μ.