Απόφαση 94/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 10/28-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :94

Περίληψη: Διαχείριση Απορριμμάτων .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 28η του μηνός Μαρτίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 20:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 6364/22-03-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [19] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος
και Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου θέματος],
4. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 5. Τσιάνος Ιωάννης 6. Μπάτσος Αντώνιος, 7. Ζάρκος Δημήτριος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος, 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Παπαθανασίου Ελένη, 12. Θελερίτης Γεώργιος, 13. Καραδήμας Βλάσιος, 14. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 15. Ζαχαριάς Χρήστος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 4ου θέματος] , 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 17. Σπανός Κων/νος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 17ου θέματος], 18. Χατούπης Νικόλαος Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 5ου θέματος] , 19. Μακρής Βασίλειος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [8] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος,
3. Πανάγου Αθανάσιος, 4. Σταματόπουλος Γεώργιος, 5. Γεωργούσης Δημήτριος , 6.Λέγγας Σπυρίδων, 7. Χωρέμης Αναστάσιος, 8. Παπαδημητρίου Σωτήριος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 4. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου),
6. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 7. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου),8. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 9. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 10. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 11. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 12. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 13.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 5. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 6. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 7.Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 8. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 9. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 10. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού),
11. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 4.Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 5. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας). 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 7. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 2. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 3. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 4. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 5. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος),
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος,
3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 4ο

Στο 4ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Διαχείριση απορριμμάτων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος έδωσε τον λόγο στον Δημοτ. Σύμβουλο και Πρόεδρο της Επιτροπής για την διαχείριση των απορριμμάτων, κ. Χουσελά ο οποίος αναφερόμενος στο θέμα εξέθεσε τα παρακάτω:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Τα ονομαζόμενα σκουπίδια ή αστικά στερεά απορρίμματα ΑΣΑ έχουν αξία διότι αποτελούν ή πρώτες ύλες ή ενδιάμεσα προιόντα, που η επεξεργασία τους μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή νέων προιόντων.
Τα ΑΣΑ λοιπόν αποτελούν πλούτο που ανήκει στους πολίτες στους δημότες του κάθε δήμου που τα παράγει.
Έργο της επιτροπής ήταν να μελετήσει,να ψάξει και να παρουσιάσει στο δημοτικό συμβούλιο την καλύτερη μέθοδο διαχείρισης των σκουπιδιών. Να παρουσιάσει μια διαχείριση πρώτα απ’ όλα φιλική στο περιβάλλον στον άνθρωπο και εάν είναι δυνατόν να μην μας επιβαρύνει οικονομικά.
Εδώ και πολλές δεκαετίες οι επιστημονικές έρευνες, καθώς και πρακτικές εφαρμογές σε όλο τον κόσμο απέδειξαν ότι η μείωση – πρόληψη μέρους των ΑΣΑ που μπορεί μετά από επισκευή – επεξεργασία ή ανακύκλωση άλλων τμημάτων ΑΣΑ π.χ χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό, διάφορα μέταλλα να οδηγήσουν στην παραγωγή νέων προιόντων, άρα και στην δημιουργία εσόδων. Ακόμα σε νέα προιόντα μπορούν να οδηγήσουν και η κομποστοποίηση – λιπασματοποίηση των οργανικών ΑΣΑ.
Η ανάγκη λοιπόν αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούσαν οι ΧΑΔΑ και εν μέρει οι ΧΥΤΑ σε συνδιασμό με την δυνατότητα των ΑΣΑ να οδηγήσουν σε νέο πλούτο με άλλες μεθόδους διαχείρισης είναι επόμενο να έχει στραφεί πλέον και η ιδιωτική πρωτοβουλία προς διαχείριση των ΑΣΑ. Αυτό για τους Δήμους θα σημάνει απώλεια των όποιων εσόδων και παράλληλα νέο κόστος.
Η μέθοδος που προτείνει η επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο είναι αυτή που εδώ και λίγα χρόνια αποδέχθηκε θεσμικά και η Ευρωπαική Ένωση. Ότι η καλύτερη διαχείριση των ΑΣΑ από κοινωνική – οικονομική – και περιβαλλοντική άποψη είναι αυτή που στηρίζεται σε τρείς άξονες με την εξής ιεράρχηση:
1. ΠΡΟΛΗΨΗ-ΜΕΙΩΣΗ ( Εδώ έχουμε να κάνουμε με συνεχή ενημέρωση προς τους πολίτες)
2. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ( Εδώ μπορούμε να δούμε χώρους δημοτικής ανταλλαγής και απόθεσης αντικειμένων, ρούχων κλπ που μπορεί κάποιος να αφήσει ή να ανταλλάξει.)
3. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (Άρα εδώ μιλάμε για δημιουργία ΚΔΑΥ του Δήμου ή ακόμα ένα ΚΔΑΥ με την συνεργασία και των άλλων Δήμων π.χ ένα σε επίπεδο Ν. Κορινθίας που σημαίνει έσοδα και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας – μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε από το ΕΣΠΑ για την δημιουργία του)
4. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ (Άρα εδώ μπορούμε να απορροφήσουμε μεγάλες ποσότητες οργανικών σκουπιδιών και κλαδέματα. Παράλληλα παράγουμε κομπόστ-λίπασμα και άλλα προιόντα)
5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ( Εδώ μιλάμε για τα σημεία που μπορούμε να συγκεντρώσουμε μπαταρίες-λάδια, λιπαντικά- τηλεοράσεις- πλυντήρια και διάφορες ηλεκτρικές συσκευές.)
6. ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΑ (Άρα εδώ λύνουμε και το πρόβλημα παράτασης ζωής του υπάρχοντα ΧΥΤΑ).
Τέλος η υπάρχουσα σημερινή κατάσταση με τις χωματερές τους ΧΥΤΑ έτσι όπως λειτουργούν και με την μελλούμενη λύση από την περιφέρεια όποτε και αν γίνει μέσω ιδιωτικοποίησης που θα οδηγήσει στην καύση που μας βρίσκει αντίθετους.

Η επιτροπή είναι σε θέση να δώσει ακόμα αναλυτικότερες οδηγίες σε κάθε ένα από τα στάδια που αναφέραμε και ονομάσαμε ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων.
Ο πρόεδρος της επιτροπής
Ευάγγελος Χουσελάς

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Ζαχαριάς: Το θέμα αυτό όπως όλοι γνωρίζουμε είναι πολύ σοβαρό και είναι πολύ οδυνηρό το ότι ακόμη βρισκόμαστε στη διαδικασία της θεματολογίας. Εάν δε αποφασισθεί λύση εκ των ενόντων θα πρέπει να δώσουμε εμείς λύση. Συμφωνώ με τον κ. Χουσελά και προτείνω να έρθει ως μοναδικό θέμα σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Χατούπης: Επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα από την Ε.Ε. συμφωνώ και εγώ να γίνει αποκλειστική συνεδρίαση με αυτό το θέμα.
Στο σημείο αυτό δόθηκε ο λόγος στον κ. Ραψωματιώτη, εκπρόσωπο του ΚΔΑΥ, ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά στο θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι απαραίτητο να θέσουμε τους εαυτούς μας στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας. Πρωταρχικό είναι και το θέμα της χωροθέτησης.
Σπανός: Πρέπει να κάνουμε τα βασικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα είναι μοναδικό θέμα σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την πρόταση του Προέδρου της αρμόδιας Επιτροπής, κ. Χουσελά, και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Το θέμα της Διαχείρισης των απορριμμάτων να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως μοναδικό θέμα.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 94/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 29-03-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email