Απόφαση 7/2012 – Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Περί συζητήσεως αναφορικά με την επιβολή διοικητικών ποινών (Κυρώσεων) στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ) με την επωνυμία ΝΟΗΜΑ του κ. Φαρμάκη Γεωργίου

Print Friendly, PDF & Email