Απόφαση 55/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 6/28-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 55

Περίληψη: «Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «Jessica» με θέμα: «Αντικατάσταση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου φωτισμού του Δήμου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 28η του μηνός Φεβρουαρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 20:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 3537/22-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [22] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας και Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος,
5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, [ Αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 5ο θέματος και προσήλθε κατά την συζήτηση του 8ου θέματος] 6. Καραδήμας Βλάσιος, 7. Τσιάνος Ιωάννης 8. Μπάτσος Αντώνιος, [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος ] 9. Ζάρκος Δημήτριος, 10. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 11. Πανάγου Αθανάσιος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 15ο θέματος] 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 13. Μπούκης Γεώργιος,
14. Σταματόπουλος Γεώργιος, 15. Χρυσικός Παύλος, 16. Παπαθανασίου Ελένη, 17. Ζαχαριάς Χρήστος,[ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου θέματος] 18. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 25ο θέματος] 19.Λέγγας Σπυρίδων, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος] 20. Σπανός Κων/νος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος] 21. Χατούπης Νικόλαος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος ] 22. Μακρής Βασίλειος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Καρακούσης Ευάγγελος, 2. Θελερίτης Γεώργιος, 3. Γεωργούσης Δημήτριος , 4. Χωρέμης Αναστάσιος, 5. Παπαδημητρίου Σωτήριος .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 4. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 5. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών),
6. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 7. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 8. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 9.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 5. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 6. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 7. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 8. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 9. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 10. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 11.Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 12. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 13. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 14. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 15. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 6.Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 3. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 7. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 4. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς
Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 15ο

Στο 15ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «Jessica» με θέμα: «Αντικατάσταση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου φωτισμού του Δήμου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, έδωσε το λόγο στον εντεταλμένου Συμβούλου κ. Νικ. Παπαβασιλείου ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής :
Ο Δήμος Σικυωνίων έχει την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την αντικατάσταση και αναβάθμιση του δικτύου φωτισμού του δήμου με νέα φωτιστικά σώματα νεότερης και πιο αποδοτικής τεχνολογίας με σκοπό την ενεργειακή εξοικονόμηση , την περιβαλλοντική αναβάθμιση και την μείωση του κόστους ηλεκτρισμού του δήμου .
Για το σκοπό αυτό προτείνω την ένταξη του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα JESSICA και την παραχώρηση του δικτύου και όλων των εγκαταστάσεων φωτισμού σε ιδιώτη επενδυτή ο οποίος θα αναλάβει τα εξής:
1. Την αξιόπιστη καταγραφή του δικτύου και των φωτιστικών σωμάτων

2. Την μελέτη για την αλλαγή και αναβάθμιση των ανωτέρω αναφερομένων.

3. Την χρήση της πιο αποδοτικής τεχνολογίας , στο χαμηλότερο δυνατό κόστος και την εξασφάλιση των ανωτέρω με συγκεκριμένες συμβάσεις και ρήτρες.

4. Την διασφάλιση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου.

5. Την εξασφάλιση απ την πλευρά του ιδιώτη ότι θα αναλάβει οποιαδήποτε επέκταση και συντήρηση του δικτύου για τον χρόνο που διαρκεί η σύμβαση .

6. Τη τοποθέτηση συστήματος monitoring στο δημαρχείο ,για το δίκτυο που θα αναπτυχθεί , στο οποίο θα μπορεί η αρμόδια υπηρεσία του δήμου να παρακολουθεί το δίκτυο σε επίπεδο βλαβών , όρων λειτουργίας.

7. Δυνατότητα από την αρμοδία υπηρεσία του δήμου να θέτει εκτός λειτουργίας και αντίστροφα το ανωτέρω αναφερόμενο δίκτυο.

8. Την τοποθέτηση συστημάτων προκειμένου τα δίκτυα φωτισμού μεταξύ των οικισμών να λειτουργούν όταν υπάρχει σχετική κινητικότητα στους δρόμους αυτούς και να αναστέλλεται η λειτουργία τους όταν δεν χρειάζονται.

9. Ρήτρες για τους χρόνους απόκρισης σε περίπτωση βλάβης ή ανάγκης επέκτασης τους δικτύου.
Το πλαίσιο που προανέφερα, σε μεγάλο βαθμό, καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων και διασφαλίζει την ποιότητα του δικτύου φωτισμού και την μείωση των λειτουργικών εξόδων .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα την σχετική εισήγηση την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Εγκρίνει την Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «Jessica» με θέμα: «Αντικατάσταση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου φωτισμού του Δήμου», σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που με λεπτομέρεια αναφέρονται στο σκεπτικό – εισήγηση της παρούσης .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 55/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 1-3-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 55/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 6/28-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 55

Περίληψη: «Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «Jessica» με θέμα: «Αντικατάσταση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου φωτισμού του Δήμου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 28η του μηνός Φεβρουαρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 20:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 3537/22-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [22] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας και Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος,
5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, [ Αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 5ο θέματος και προσήλθε κατά την συζήτηση του 8ου θέματος] 6. Καραδήμας Βλάσιος, 7. Τσιάνος Ιωάννης 8. Μπάτσος Αντώνιος, [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος ] 9. Ζάρκος Δημήτριος, 10. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 11. Πανάγου Αθανάσιος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 15ο θέματος] 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 13. Μπούκης Γεώργιος,
14. Σταματόπουλος Γεώργιος, 15. Χρυσικός Παύλος, 16. Παπαθανασίου Ελένη, 17. Ζαχαριάς Χρήστος,[ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου θέματος] 18. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 25ο θέματος] 19.Λέγγας Σπυρίδων, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος] 20. Σπανός Κων/νος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος] 21. Χατούπης Νικόλαος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος ] 22. Μακρής Βασίλειος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Καρακούσης Ευάγγελος, 2. Θελερίτης Γεώργιος, 3. Γεωργούσης Δημήτριος , 4. Χωρέμης Αναστάσιος, 5. Παπαδημητρίου Σωτήριος .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 4. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 5. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών),
6. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 7. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 8. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 9.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 5. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 6. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 7. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 8. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 9. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 10. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 11.Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 12. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 13. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 14. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 15. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 6.Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 3. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 7. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 4. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς
Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 15ο

Στο 15ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «Jessica» με θέμα: «Αντικατάσταση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου φωτισμού του Δήμου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, έδωσε το λόγο στον εντεταλμένου Συμβούλου κ. Νικ. Παπαβασιλείου ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής :
Ο Δήμος Σικυωνίων έχει την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την αντικατάσταση και αναβάθμιση του δικτύου φωτισμού του δήμου με νέα φωτιστικά σώματα νεότερης και πιο αποδοτικής τεχνολογίας με σκοπό την ενεργειακή εξοικονόμηση , την περιβαλλοντική αναβάθμιση και την μείωση του κόστους ηλεκτρισμού του δήμου .
Για το σκοπό αυτό προτείνω την ένταξη του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα JESSICA και την παραχώρηση του δικτύου και όλων των εγκαταστάσεων φωτισμού σε ιδιώτη επενδυτή ο οποίος θα αναλάβει τα εξής:
1. Την αξιόπιστη καταγραφή του δικτύου και των φωτιστικών σωμάτων

2. Την μελέτη για την αλλαγή και αναβάθμιση των ανωτέρω αναφερομένων.

3. Την χρήση της πιο αποδοτικής τεχνολογίας , στο χαμηλότερο δυνατό κόστος και την εξασφάλιση των ανωτέρω με συγκεκριμένες συμβάσεις και ρήτρες.

4. Την διασφάλιση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου.

5. Την εξασφάλιση απ την πλευρά του ιδιώτη ότι θα αναλάβει οποιαδήποτε επέκταση και συντήρηση του δικτύου για τον χρόνο που διαρκεί η σύμβαση .

6. Τη τοποθέτηση συστήματος monitoring στο δημαρχείο ,για το δίκτυο που θα αναπτυχθεί , στο οποίο θα μπορεί η αρμόδια υπηρεσία του δήμου να παρακολουθεί το δίκτυο σε επίπεδο βλαβών , όρων λειτουργίας.

7. Δυνατότητα από την αρμοδία υπηρεσία του δήμου να θέτει εκτός λειτουργίας και αντίστροφα το ανωτέρω αναφερόμενο δίκτυο.

8. Την τοποθέτηση συστημάτων προκειμένου τα δίκτυα φωτισμού μεταξύ των οικισμών να λειτουργούν όταν υπάρχει σχετική κινητικότητα στους δρόμους αυτούς και να αναστέλλεται η λειτουργία τους όταν δεν χρειάζονται.

9. Ρήτρες για τους χρόνους απόκρισης σε περίπτωση βλάβης ή ανάγκης επέκτασης τους δικτύου.
Το πλαίσιο που προανέφερα, σε μεγάλο βαθμό, καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων και διασφαλίζει την ποιότητα του δικτύου φωτισμού και την μείωση των λειτουργικών εξόδων .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα την σχετική εισήγηση την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Εγκρίνει την Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «Jessica» με θέμα: «Αντικατάσταση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου φωτισμού του Δήμου», σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που με λεπτομέρεια αναφέρονται στο σκεπτικό – εισήγηση της παρούσης .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 55/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 1-3-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email