Απόφαση 499/2012 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλου: «Αποπεράτωση επισκευαστικών εργασιών Δημοτικού σχολείου Τ.Κ.  Μοσιάς» της 24/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.

Print Friendly, PDF & Email