Απόφαση 498/2012 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου : «Επισκευή Σχολείου Τ.Κ. Καλλιάνων» της 51/2011 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του  Δήμου Σικυωνίων».

Print Friendly, PDF & Email