Απόφαση 497/2012 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Ανάπλαση πλατείας οικισμού Καρτερίου Τ.Δ. Καστανιάς» της 53/2010 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του πρώην Δήμου Στυμφαλίας».

Print Friendly, PDF & Email