Απόφαση 486/2012 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Print Friendly, PDF & Email