Απόφαση 475/2012 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Ανάκληση της αριθ. 261/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2012».

Print Friendly, PDF & Email