Απόφαση 474/2012 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Τροποποίηση της αριθ. 294/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός Αρμοδίου Υπευθύνου για την Διαχειριστική Επάρκεια του Δήμου και την ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων αυτού».

Print Friendly, PDF & Email