Απόφαση 472/2012 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER Βόρειας Πελοποννήσου, του άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΔ)» της ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) «Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»  (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ), με τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση Διώροφου Δημοτικού Κτιρίου για την Δημιουργία Κέντρου μελετών Αρχαίας Σικυώνας, στην Τ.Κ. Σικυώνος».

Print Friendly, PDF & Email