Απόφαση 467/2012 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Έγκριση της αριθ. 82/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ, μετά το αριθ. 33185/2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών».

Print Friendly, PDF & Email