Απόφαση 465/2012 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Έγκριση της αριθ. 76/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «Διοργάνωση καλοκαιρινών εκδηλώσεων, τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πιστώσεων».

Print Friendly, PDF & Email