Απόφαση 464/2012 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Έγκριση της αριθ. 75/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού, λογιστική τακτοποίηση απόδοσης κρατήσεων και ψήφιση πιστώσεων»

Print Friendly, PDF & Email