Απόφαση 463/2012 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Έγκριση της αριθ. 71/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «Συμπλήρωση της αριθ.13/2011 απόφασης Δ.Σ. περί «Ψήφισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας»

Print Friendly, PDF & Email