Απόφαση 462/2012 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς  Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.).

Print Friendly, PDF & Email