Απόφαση 452/2012 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αλλαγή χρήσης του δημοτικού διώροφου ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σικυώνος και παραχώρηση αυτής για την εγκατάσταση ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Print Friendly, PDF & Email