Απόφαση 36/2012 – Επιτροπή Αβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (25.000,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2012 Γ΄Δόση ,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων».

Print Friendly, PDF & Email