Απόφαση 35/2012 – Επιτροπή Αβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Περί αποδοχής χρηματοδότησης με το υπ ’αριθ. Φ.6.2/8384 /24-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

Print Friendly, PDF & Email