Απόφαση 31/2012 – Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.

Αποφάσεις Δ.Σ. ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.

Αλλαγή ειδικότητας υπαλλήλου.

Print Friendly, PDF & Email