Απόφαση 3/2012 – Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Περί συζητήσεως αναφορικά με την επιβολή διοικητικής ποινής στο Κ.Υ.Ε. (Καφετέρια – Aνοικτό Μπάρ) με την επωνυμία ΤΑΝΤΡΑ της Εταιρείας Παναγιώτης Μαβίδης και Σία Ο.Ε.

Print Friendly, PDF & Email