Απόφαση 3/2012 – Εκτελεστική Επιτροπή

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

Συζήτηση σχετικά με τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ Γκούρας).

Print Friendly, PDF & Email