Απόφαση 26/2012 – Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.

Αποφάσεις Δ.Σ. ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.

Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ΚΑ64.07.03 του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων.

Print Friendly, PDF & Email