Απόφαση 239/2012 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση Κανονιστικής Απόφασης περί επιβολής τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας.

Print Friendly, PDF & Email