Απόφαση 23/2012 – Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.

Αποφάσεις Δ.Σ. ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.

Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ΚΑ14.09.02 του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και έγκριση προμήθειας λογιστικού προγράμματος.

Print Friendly, PDF & Email