Απόφαση 227/2012 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποδοχή δωρεάς πενήντα τόννων τσιμέντου σε σάκκους από την Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ για την αποκατάσταση ζημιών από βροχοπτώσεις σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας.

Print Friendly, PDF & Email