Απόφαση 211/2012 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματος για τη μίσθωση χώρου στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού προκειμένου να αξιοποιηθεί ως κοινόχρηστος χώρος.

Print Friendly, PDF & Email