Απόφαση 208/2012 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Παραπομπή θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απευθείας μίσθωση χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου πλησίον της οδού Παπαβασιλείου και των παλαιών σιδηροδρομικών γραμμών προκειμένου να αξιοποιηθεί ως κοινόχρηστος χώρος.

Print Friendly, PDF & Email