Απόφαση 189/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/13-06-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 189

Περίληψη: Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για το κλείσιμο της ΕΡΤ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 13η του μηνός Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 20:00΄ συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 13141/07-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [19] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος, 4. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 5.Τσιάνος Ιωάννης , 6.Μπάτσος Αντώνιος, [Προσήλθε στην συζήτηση του ΣΤ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης]. 7. Ζάρκος Δημήτριος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος, 10. Σταματόπουλος Γεώργιος, 11. Χρυσικός Παύλος, 12. Θελερίτης Γεώργιος, 13. Καραδήμας Βλάσιος, 14. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 15. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 22ου θέματος], 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 17.Λέγγας Σπυρίδων, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 45ου θέματος], 18. Σπανός Κων/νος, 19. Χατούπης Νικόλαος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [8] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος, 3. Πανάγου Αθανάσιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Γεωργούσης Δημήτριος, 6. Χωρέμης Αναστάσιο, 7. Μακρής Βασίλειος, 8. Παπαδημητρίου Σωτήριος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3 Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 4. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), ), 5. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 6. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 7. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 4. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 11. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 10. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 11. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1.Βρέντας Ιωάννης Διμηνιού), 2. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 3. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 4. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 5.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου) 6. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 7. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 8. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 9. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 10. Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 11.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 12. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 13. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 3. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 3. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 4. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 5.Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 6. Καρατζάς Σωτήριος, 7. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού),
(Στυμφαλίας), 8. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 9. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑ A’ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα: «Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για το κλείσιμο της ΕΡΤ», και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος έθεσε υπόψη το παρακάτω ψήφισμα:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων με απόφαση του εκφράζει την πλήρη και κατηγορηματική αντίθεσή του στην απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλλει «ξαφνικό θάνατο» στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
Η Ελλάδα είναι πλέον η μόνη χώρα της Ευρώπης που δεν διαθέτει κρατική τηλεόραση και μάλιστα με μια απόφαση και μια μεθόδευση που καταφέρει οδυνηρό πλήγμα στην ποιότητα της δημοκρατίας μας.
Η ΕΡΤ με τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, το αρχείο, τα μουσικά σύνολα, το περιοδικό, το διαδικτυακό πόρταλ, την ψηφιακή πλατφόρμα κλπ. έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως το προπύργιο της αντικειμενικής ενημέρωσης και αποτελεί όαση τέχνης και πολιτισμού στο βάρβαρο τοπίο της ενημέρωσης, με τον ανεκτίμητο πλούτο της ιστορικής και πολιτιστικής και κληρονομιάς, που διαθέτει.
Η έλλειψη δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και η εναπόθεση της ενημέρωσης στα ιδιωτικά συμφέροντα, πλήττει όχι μόνο την ενημέρωση αλλά και την ψυχαγωγία και τον εκπαιδευτικό ρόλο των ΜΜΕ και κάνει τους ιδιώτες κυρίαρχους του παιχνιδιού με όποια ομηρία μπορεί αυτό να συνεπάγεται για το πολιτικό σύστημα και τους πολίτες.
Καταδικάζουμε την πολιτική των αποφάσεων που λαμβάνονται εν κρυπτώ και αιφνιδιαστικά, στο όνομα της αναδιοργάνωσης ενός φορέα για τη νοσηρότητα του οποίου ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο οι πολιτικές επιλογές των τελευταίων δεκαετιών και οι εκάστοτε πολιτικές επιθυμίες και σκοπιμότητες.

Δεν είναι δυνατόν να είναι οι εργαζόμενοι αυτοί που πληρώνουν με τόσο βίαιο τρόπο το τίμημα των όποιων πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων οδήγησαν την ΕΡΤ στην άκρη του γκρεμού.
Η απόφαση της κυβέρνησης προσβάλλει τη χώρα, τους πολίτες, το συνταγματικό τους δικαίωμα στην ενημέρωση. Επί πλέον οξύνει τα κοινωνικά προβλήματα με το βάρβαρο πέρασμα στην ανεργία 2.656 εργαζομένων στην ΕΡΤ, αλλά και πυροδοτεί το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα με απρόβλεπτες συνέπειες.

Το Δημ. Συμ. Του Δήμου Σικυωνίων καλεί τους φορείς και τους πολίτες του Δήμου να αντισταθούμε στο κλείσιμο της ΕΡΤ και στην προσπάθεια διοίκησης της χώρας με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Ζητάμε την ακύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου , την άμεση επαναλειτουργία όλων των δομών της ΕΡΤ και την έναρξη διαλόγου με τα κόμματα, τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και κάθε φορέα που σχετίζεται με τα αγαθά της ενημέρωσης και του πολιτισμού ώστε η δημόσια ραδιοτηλεόραση να συνεχίσει το έργο της και να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις της νέας εποχής».

στη συνέχεια κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. ΟΜΟΦΩΝΑ:
Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010.
2. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Μειοψηφούντων των κ. κ. Χατούπη Νικ. και Σπηλιωτακάρα Σωτ .
Οι κ.κ. Χρυσικός Παύλος και Παπαβασιλείου Νικ. έδωσαν Λευκή ψήφο.

Εκδίδει το παρακάτω ψήφισμα :

ΨΗΦΙΣΜΑ
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων με απόφαση του εκφράζει την πλήρη και κατηγορηματική αντίθεσή του στην απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλλει «ξαφνικό θάνατο» στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
Η Ελλάδα είναι πλέον η μόνη χώρα της Ευρώπης που δεν διαθέτει κρατική τηλεόραση και μάλιστα με μια απόφαση και μια μεθόδευση που καταφέρει οδυνηρό πλήγμα στην ποιότητα της δημοκρατίας μας.
Η ΕΡΤ με τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, το αρχείο, τα μουσικά σύνολα, το περιοδικό, το διαδικτυακό πόρταλ, την ψηφιακή πλατφόρμα κλπ. έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως το προπύργιο της αντικειμενικής ενημέρωσης και αποτελεί όαση τέχνης και πολιτισμού στο βάρβαρο τοπίο της ενημέρωσης, με τον ανεκτίμητο πλούτο της ιστορικής και πολιτιστικής και κληρονομιάς, που διαθέτει.
Η έλλειψη δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και η εναπόθεση της ενημέρωσης στα ιδιωτικά συμφέροντα, πλήττει όχι μόνο την ενημέρωση αλλά και την ψυχαγωγία και τον εκπαιδευτικό ρόλο των ΜΜΕ και κάνει τους ιδιώτες κυρίαρχους του παιχνιδιού με όποια ομηρία μπορεί αυτό να συνεπάγεται για το πολιτικό σύστημα και τους πολίτες.
Καταδικάζουμε την πολιτική των αποφάσεων που λαμβάνονται εν κρυπτώ και αιφνιδιαστικά, στο όνομα της αναδιοργάνωσης ενός φορέα για τη νοσηρότητα του οποίου ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο οι πολιτικές επιλογές των τελευταίων δεκαετιών και οι εκάστοτε πολιτικές επιθυμίες και σκοπιμότητες.
Δεν είναι δυνατόν να είναι οι εργαζόμενοι αυτοί που πληρώνουν με τόσο βίαιο τρόπο το τίμημα των όποιων πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων οδήγησαν την ΕΡΤ στην άκρη του γκρεμού.
Η απόφαση της κυβέρνησης προσβάλλει τη χώρα, τους πολίτες, το συνταγματικό τους δικαίωμα στην ενημέρωση. Επί πλέον οξύνει τα κοινωνικά προβλήματα με το βάρβαρο πέρασμα στην ανεργία 2.656 εργαζομένων στην ΕΡΤ, αλλά και πυροδοτεί το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα με απρόβλεπτες συνέπειες.
Το Δημ. Συμ. Του Δήμου Σικυωνίων καλεί τους φορείς και τους πολίτες του Δήμου να αντισταθούμε στο κλείσιμο της ΕΡΤ και στην προσπάθεια διοίκησης της χώρας με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Ζητάμε την ακύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου , την άμεση επαναλειτουργία όλων των δομών της ΕΡΤ και την έναρξη διαλόγου με τα κόμματα, τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και κάθε φορέα που σχετίζεται με τα αγαθά της ενημέρωσης και του πολιτισμού ώστε η δημόσια ραδιοτηλεόραση να συνεχίσει το έργο της και να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις της νέας εποχής».

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 189/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 14-06-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email