Απόφαση 169/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 15/15-05-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 169

Περίληψη: Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», με τίτλο: «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ. Κ. Κιάτου επί της οδού Εθν.Αντιστάσεως , από την οδό Μαυρούλια έως την οδό 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την οδό Κλεισθένους» .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 15η του μηνός Μαϊου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 20:00΄ συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 10164/09-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [21] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του Δ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης]. Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος, [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 4. Παπαβασιλείου Νικόλαος,[ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 5.Τσιάνος Ιωάννης [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 6.Μπάτσος Αντώνιος, 7. Ζάρκος Δημήτριος, 8. Πανάγου Αθανάσιος, 9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 10. Μπούκης Γεώργιος, 11. Χρυσικός Παύλος, 12. Θελερίτης Γεώργιος, 13. Καραδήμας Βλάσιος, 14. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 15. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του Δ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης], 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 17.Λέγγας Σπυρίδων, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του Δ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης], 18. Σπανός Κων/νος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του Δ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης], 19. Χατούπης Νικόλαος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του Δ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης], 20. Μακρής Βασίλειος, 21. Παπαδημητρίου Σωτήριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [6] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Γεωργούσης Δημήτριος, 6. Χωρέμης Αναστάσιος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2 Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου),3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 5. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 6.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 7. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 8. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 9. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 10. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 11. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1.Βρέντας Ιωάννης Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 4. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 5. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 6. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 7. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 8. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας). 9. Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 10. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 11.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 12. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 13. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Καρατζάς Σωτήριος
(Στυμφαλίας). 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης),

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 3.Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 4 Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 5. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 7. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου),

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος,
3. Κασμάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑ 7ο

Στο7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», με τίτλο: «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ. Κ. Κιάτου επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως , από την οδό Μαυρούλια έως την οδό 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την οδό Κλεισθένους» , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Αναστάσιος Λεονάρδος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 13-5-2013 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 13/05/2013
Τμήμα ΠρογραμματισμούΕισηγήτρια: Α. Χήτα Προς : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:
«Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους».

Έχοντας Υπόψη:
1.- Την με Α.Π. 52/19.06.2013 πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», με την οποία καλούνται οι Δικαιούχοι Δήμοι της Χώρας, όπως υποβάλουν προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «8. Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».
2.- Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας «8. Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

Τίτλος Πρότασης: «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους»
Προϋπολογισμός: 790.000,00 €
Στόχος: ΣΥΓΚΛΙΣΗ
Κατηγορία Πράξεων: Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας

3.- Την υπ’ αριθμ. 03/2013 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου, η οποία αφορά στην ανάπλαση των πεζοδρομίων της πόλης του Κιάτου και συγκεκριμένα επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους. Πρόκειται για ολική ανάπλαση των πεζοδρομίων (διαμόρφωση υπόβασης, ραμπών, κράσπεδα και επενδύσεις) και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού (φωτιστικά, κάδοι απορριμμάτων, διακοσμητικά κολωνάκια (εμπόδια).
4.- Προτείνεται ο ορισμός της υπαλλήλου του Γραφείου Προγραμματισμού, Χήτα Αμαλίας, ως υπεύθυνη του έργου με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Καρατζιά, προϊστάμενο τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Στο πλαίσιο των καθηκόντων του έργου, περιλαμβάνεται:
α) η σύνταξη και συνυπογραφή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου,
β) η σύνταξη και η υποβολή, στις προθεσμίες που προβλέπονται, των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και των Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης
γ) η επικοινωνία με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» και η παροχή στοιχείων και σύνταξη και υποβολή της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης πράξης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1. – Τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου στο εν λόγω Πρόγραμμα.
2.- Τον ορισμό υπευθύνου του έργου, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλει ο Δήμος πρόταση για ένταξη στο εν λόγω Πρόγραμμα.
Η ΕισηγήτριαΑμαλία ΧήταΔΕ38 Χειριστής Η/Υ Ο Δήμαρχος ΣικυωνίωνΣπυρίδων Π. Σταματόπουλος

στη συνέχεια κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα την από 13-5-2013 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας , την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την Υποβολή πρότασης ένταξης του Δήμου Σικυωνίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος , «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», με τίτλο: «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ. Κ. Κιάτου επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως , από την οδό Μαυρούλια έως την οδό 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την οδό Κλεισθένους» .

2. Ορίζει ως υπεύθυνη του έργου την τακτική υπάλληλο του Δήμου κ. Χήτα Αμαλία, Κλάδου
ΔΕ 38 αναπληρούμενη από τον κ. Γεώργιο Καρατζά τακτικό υπάλληλο, του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Σικυωνίων.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 169/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 16-05-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email