Απόφαση 146/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 13/17-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 146

Περίληψη: Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Οδ. Ανδρούτσου μπροστά από τον Ιδιωτικό Παιδικό Σταθμό «Παιδότοπος».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 17η του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 20:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 8318/12-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [19] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος
και Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος],
4. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 5.Τσιάνος Ιωάννης, 6.Μπάτσος Αντώνιος, 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 8. Μπούκης Γεώργιος, 9. Χρυσικός Παύλος[ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 17ου θέματος], 10. Παπαθανασίου Ελένη, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Καραδήμας Βλάσιος, [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 13. Kουτρέτσης Σπυρίδων, [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 14. Πανάγου Αθανάσιος, 15. Ζαχαριάς Χρήστος [ Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος], 16. Σπανός Κων/νος, 17. Χατούπης Νικόλαος, 18. Μακρής Βασίλειος, 19. Παπαδημητρίου Σωτήριος [ Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος].

ΑΠΟΝΤΕΣ [8] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος, 3. Ζάρκος Δημήτριος, 4. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 5. Σταματόπουλος Γεώργιος, 6. Γεωργούσης Δημήτριος , 7.Λέγγας Σπυρίδων, 8. Χωρέμης Αναστάσιος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 3.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 4. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 5. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 6. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 7. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 8. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 9. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1.Βρέντας Ιωάννης Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3 Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 4. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 5. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 6. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 7. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 8. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 9. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 10. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 11. Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 12. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 13.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 14. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 15. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 3. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 4.Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 5. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 6. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 7. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 8. Δρούλιας Χρήστος (Στενού),

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος,
3. Κασμάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑ 16ο

Στο 16ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Οδ. Ανδρούτσου μπροστά από τον Ιδιωτικό Παιδικό Σταθμό «Παιδότοπος», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 12-4-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κιάτο 12-4-2013
Πληροφορίες: Β. Παπαβασιλείου ΠΡΟΣ:ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Οδ. Ανδρούτσου 21, μπροστά από τον παιδικό σταθμό «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» κατά τις ώρες 7:30 έως 15:30»
Με την υπ’ αρ. 6677 / 2013 η κα Ευαγγελία Τσιλιγιάννη, διευθύντρια του παιδικού σταθμού «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» που βρίσκεται επί της οδού Οδ. Ανδρούτσου 21 ζητά την χορήγηση μίας θέσης στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου του παιδικού σταθμού. Οι λόγοι που επικαλείται είναι η ασφαλής αποβίβαση και επιβίβαση των νηπίων. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την αιτούσα, διευκρινίστηκε ότι οι ώρες αποβίβασης – επιβίβασης των νηπίων είναι από 7:30 έως 15:30.
Η άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι, ότι το παραπάνω αίτημα είναι εύλογο, υπό την έννοια της απαγόρευσης στάθμευσης (μία θέση) έμπροσθεν της εισόδου του παιδικού σταθμού «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» (οδός Οδ. Ανδρούτσου 21), για τις ώρες αποβίβασης – επιβίβασης των νηπίων. Σύμφωνα όμως με την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται χορήγηση σχετικής άδειας. Κατόπιν τούτου, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.
Ο Προϊσταμένος ΤμήματοςΤεχνικών Υπηρ. & Πολεοδ. Βασίλης ΠαπαβασιλείουΠολ. Μηχ. ΠΕ3

στη συνέχεια κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα την από 12-4-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας , την ισχύουσα Νομοθεσία, την αναγκαιότητα ασφαλούς αποβίβασης των νηπίων και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Γεωργίου Θελερίτη, ο οποίος έδωσε λευκή ψήφο)

Εγκρίνει την απαγόρευσης στάθμευσης (μία θέση) έμπροσθεν της εισόδου του παιδικού σταθμού «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» (οδός Οδ. Ανδρούτσου 21), για τις ώρες αποβίβασης – επιβίβασης των νηπίων από 7:30 έως 15:30.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 146/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 18-04-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email