Απόφαση 138/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 13/17-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 138

Περίληψη: «Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο Χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως , από την οδό Μαυρούλια έως την οδό 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την οδό Κλεισθένους» .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 17η του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 20:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 8318/12-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [19] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος
και Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος],
4. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 5.Τσιάνος Ιωάννης, 6.Μπάτσος Αντώνιος, 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 8. Μπούκης Γεώργιος, 9. Χρυσικός Παύλος[ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 17ου θέματος], 10. Παπαθανασίου Ελένη, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Καραδήμας Βλάσιος, [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 13. Kουτρέτσης Σπυρίδων, [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 14. Πανάγου Αθανάσιος, 15. Ζαχαριάς Χρήστος [ Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος], 16. Σπανός Κων/νος, 17. Χατούπης Νικόλαος, 18. Μακρής Βασίλειος, 19. Παπαδημητρίου Σωτήριος [ Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος].

ΑΠΟΝΤΕΣ [8] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος, 3. Ζάρκος Δημήτριος, 4. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 5. Σταματόπουλος Γεώργιος, 6. Γεωργούσης Δημήτριος , 7.Λέγγας Σπυρίδων, 8. Χωρέμης Αναστάσιος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 3.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 4. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 5. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 6. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 7. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 8. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 9. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1.Βρέντας Ιωάννης Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3 Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 4. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 5. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 6. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 7. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 8. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 9. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 10. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 11. Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 12. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 13.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 14. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 15. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 3. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 4.Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 5. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 6. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 7. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 8. Δρούλιας Χρήστος (Στενού),

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος,
3. Κασμάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑ 8ο

Στο 8ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως , από την οδό Μαυρούλια έως την οδό 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την οδό Κλεισθένους» , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 12-4-2013 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 12/04/2013
Τμήμα ΠρογραμματισμούΕισηγήτρια: Α. Χήτα Προς : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:
«Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο: «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους».

Έχοντας Υπόψη:
1.- Την με Α.Π. 886/01.04.2013 πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης :20/2013) για υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου, με την οποία καλούνται οι Δικαιούχοι Δήμοι της Χώρας, όπως υποβάλουν προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας «2. Αναβάθμιση αστικών υποδομών», «3. Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος» και «4.Ενίσχυση ελκυστικότητας των πόλεων».
2.- Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση αστικών υποδομών», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

Τίτλος Πρότασης: «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους»
Προϋπολογισμός: 770.000,00 €
Μέτρο 2.1: «Υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας»
Κατηγορία Δράσεων: Διεύρυνση, αισθητική/ λειτουργική/ περιβαλλοντική/ βιοκλιματική αναβάθμιση, ανακατασκευή, επισκευή/συντήρηση πεζοδρομίων ή /και πεζοδρόμων και επιμέρους υποδομών τους.

3.- Την υπ’ αριθμ. 03/2013 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου, η οποία αφορά στην ανάπλαση των πεζοδρομίων της πόλης του Κιάτου και συγκεκριμένα επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους. Πρόκειται για ολική ανάπλαση των πεζοδρομίων (διαμόρφωση υπόβασης, ραμπών, κράσπεδα και επενδύσεις) και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού (φωτιστικά, κάδοι απορριμμάτων, διακοσμητικά κολωνάκια (εμπόδια).
4.- Προτείνεται ο ορισμός της υπαλλήλου του Γραφείου Προγραμματισμού, Χήτα Αμαλίας, ως υπεύθυνη του έργου με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Καρατζιά, προϊστάμενο τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Στο πλαίσιο των καθηκόντων του έργου, περιλαμβάνεται:
α) η σύνταξη και συνυπογραφή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου,
β) η σύνταξη και η υποβολή, στις προθεσμίες που προβλέπονται, των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και των Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης
γ)η επικοινωνία με το Πράσινο Ταμείο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» και η παροχή στοιχείων και σύνταξη και υποβολή της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης πράξης.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. – Τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου στο εν λόγω Πρόγραμμα.
2.- Τον ορισμό υπευθύνου του έργου, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλει ο Δήμος πρόταση για ένταξη στο εν λόγω Πρόγραμμα.
Η ΕισηγήτριαΑμαλία ΧήταΔΕ38 Χειριστής Η/Υ Ο Δήμαρχος ΣικυωνίωνΣπυρίδων Π. Σταματόπουλος

στη συνέχεια κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα την από 12-4-2013 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού , την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως , από την οδό Μαυρούλια έως την οδό 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την οδό Κλεισθένους»

2. Ορίζει ως υπεύθυνη του έργου την τακτική υπάλληλο του Δήμου Χήτα Αμαλία, Κλάδου ΔΕ 38
αναπληρούμενη από τον τακτικό υπάλληλο Βασίλειο Κατσιμπούλα , Πολιτικό Μηχανικό κλάδου ΤΕ3 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 138/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 18-04-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email