Απόφαση 132/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 13/17-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 132

Περίληψη: «Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Σικυώνος με θέμα: «Γνωμοδότηση για αναστολή Υπ. απόφασης περί συγχώνευσης των Δημοτικών Σχολείων Σικυώνος (Βασιλικού) και Μουλκίου και πρόταση άμεσης υλοποίησης της αριθ. 517/2011 Α.Δ.Σ.».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 17η του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 20:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 8318/12-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [19] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος
και Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος],
4. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 5.Τσιάνος Ιωάννης, 6.Μπάτσος Αντώνιος, 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 8. Μπούκης Γεώργιος, 9. Χρυσικός Παύλος[ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 17ου θέματος], 10. Παπαθανασίου Ελένη, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Καραδήμας Βλάσιος, [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 13. Kουτρέτσης Σπυρίδων, [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 14. Πανάγου Αθανάσιος, 15. Ζαχαριάς Χρήστος [ Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος], 16. Σπανός Κων/νος, 17. Χατούπης Νικόλαος, 18. Μακρής Βασίλειος, 19. Παπαδημητρίου Σωτήριος [ Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος].

ΑΠΟΝΤΕΣ [8] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος, 3. Ζάρκος Δημήτριος, 4. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 5. Σταματόπουλος Γεώργιος, 6. Γεωργούσης Δημήτριος , 7.Λέγγας Σπυρίδων, 8. Χωρέμης Αναστάσιος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 3.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 4. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 5. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 6. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 7. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 8. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 9. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1.Βρέντας Ιωάννης Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3 Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 4. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 5. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 6. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 7. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 8. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 9. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 10. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 11. Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 12. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 13.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 14. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 15. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 3. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 4.Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 5. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 6. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 7. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 8. Δρούλιας Χρήστος (Στενού),

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος,
3. Κασμάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑ 1ο

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Εγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Σικυώνος με θέμα: «Γνωμοδότηση για αναστολή Υπ. απόφασης περί συγχώνευσης των Δημοτικών Σχολείων Σικυώνος (Βασιλικού) και Μουλκίου και πρόταση άμεσης υλοποίησης της αριθ. 517/2011 Α.Δ.Σ.»., ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την προαναφερόμνη απόφαση της Τ.Κ. Σικυώνος, που αναφέρεται στο θέμα και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Στο σημείο αυτό δόθηκε ο λόγος στον κ. Αθανάσιο Πάνου, ως εκπροσώπου των κατοίκων της Τ.Κ. Σικυώνος (Βασιλικού), ο οποίος εξέφρασε τις απόψεις του επί του θέματος.
Γιαννάκαινας, Πρόεδρος Τ.Κ. Σικυώνος : Ζητάμε ομόφωνα την αναστολή της Υπουργικής απόφασης και την άμεση υλοποίηση της 517/2011 απόφασης του Δημοτ. Συμβουλίου, δηλαδή άμεση αγορά οικοπέδου και ανέγερση Σχολικού συγκροτήματος.
Χουσελάς: Δε πρέπει να υπάρχει αντιπαλότητα ανάμεσα στα δύο χωριά. Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει σήμερα να ψηφίσει την αναστολή της Υπουργικής απόφασης. Οσο για την κατασκευή νέου Σχολικού συγκροτήματος, λόγω της κρίσης δεν το βλέπω να είναι δυνατό να υλοποιηθεί.
Βυτινιώτης: Υπάρχει ανησυχία για το θέμα. Θέλουμε την αναστολή της Υπουργικής απόφασης.
Η Δημοτική Αρχή φέρει την ευθύνη για την μη υλοποίηση της 517/2011 απόφασης του Δημοτ. Συμβουλίου.
Ζαχαριάς: Προσυπογράφω όσα αναφέρθηκαν από τον κ. Βυτινιώτη. Πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα η 517/2011 απόφαση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην 517/2011 απόφασή μας οδηγηθήκαμε μετά την κοινή απόφαση των δύο χωριών με την οποία αποδέχονταν τη συνένωση των δύο σχολείων και την εγκατάσταση του σχολείου που θα προκύψει σε κατάλληλο χώρο. Στην ίδια συνεδρίαση τόνισα ότι, τα υπάρχοντα οικόπεδα τόσο του Μουλκίου όσο και του Βασιλικού, στα οποία στεγάζονται σήμερα τα δύο δημοτικά σχολεία, είναι επαρκή και με λίγα χρήματα θα μπορούσε στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις να γίνουν οι κατάλληλες προσθήκες, αναβαθμίσεις και διαμορφώσεις και να δοθούν σε σύντομο χρόνο για χρήση. Κατά την προσωπική μου άποψη τόνισα και πρότεινα για το σκοπό αυτό να χρησιμοποιηθεί το οικόπεδο του Δημ. Σχολ. Βασιλικού του οποίου τα πλεονεκτήματα παρουσίασα. Στην εν λόγω συνεδρίαση το Δημ. Συμβ. αποφάσισε να προχωρήσει ο Δήμος στην αγορά οικοπέδου σε σημείο εκτός των δύο χωριών ( θέση Σταυροδρόμι) ενώ ( εδώ είναι η ειρωνεία) παράλληλα αποφάσισε τη χρηματοδότηση προσθήκης και αναβάθμισης αιθουσών στο Δημ. Σχολ. Μουλκίου, μετά από αίτημα του Τοπ. Συμβ. Μουλκίου. Στην απόφαση αυτή μειοψήφησα στηρίζοντας την πρότασή μου.
Για τους λόγους που προανέφερα τάσσομαι υπέρ της αναστολής της Υπουργικής απόφασης και κατά της άμεσης υλοποίησης της 517/2011 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου.

Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα την αριθ. 2/2013 απόφαση του Τοπ. Συμβου517/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης και το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας ψηφοφορίας,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά πλειοψηφία
(Μειοψηφούντος του κ. Λεονάρδου Αναστασίου και των κ.κ. Μπούκη, Παπαβασιλείου και Θελερίτη που έδωσαν λευκή ψήφο).

1. Την αναστολή της Υπουργικής απόφασης για την συγχώνευση των δύο Δημοτικών Σχολείων Σικυώνος (Βασιλικού) και Μουλκίου.

2. Την άμεση υλοποίηση της αριθ. 517/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την απευθείας αγορά οικοπέδου για κατασκευή κτιρίου στέγασης Δημοτ. Σχολείων Μουλκίου – Αρχαίας Σικυώνος.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 132/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 18-04-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email